PBD
PBD
PBD

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH 

speedPBD merupakan sistem Pentaksiran Bilik Darjah berdasarkan kandungan Dokumen Standard Kandungan dan Pentaksiran Pendidikan Khas (Pembelajaran). Sistem ini dibangunkan bagi membantu guru pendidikan khas yang mengajar di Program Pendidikan Khas Integrasi.  Semua kandungan merupakan DSKP terkini mengikut Tahun semasa.

Inovasi Guru Pendidikan Khas untuk Memudahkan Guru Pendidikan Khas

Manual Pengguna

PBD
PBD

Pilih Tahun > Kelas > Mata Pelajaran

Menggunakan sistem pilihan berperingkat memberikan kemudahan kepada guru untuk memilih kelas seterusnya memasukkan tahap penguasaan murid. Pilihan mengikut keperluan dan pelaporan dipaparkan dengan serta merta.

Tidak perlu belajar coding  Excel @ copy n paste @ adjust printing layout lagi.. 

Semuanya siap sedia.. Login ! Masuk Data ! Cetak Pelaporan…

PBD

Aplikasi Mobil

Guru-guru pendidikan khas bukan sahaja boleh menggunakan komputer untuk memasakan data Tahap Penguasaan, mereka juga boleh akses sistem speedPBD dari mana-mana peranti mobil iOS dan juga Android. Kini guru boleh mencatatkan Tahap Penguasaan dimana sahaja. Semuanya Klik Klik Hujung Jari…

PBD

Mudah dan meninggkatkan MOTIVASI guru!!

Menggunakan sistem yang telah siap dikodkan, semua guru pendidikan khas tidak lagi perlu pening membuat sendiri template dari Excel. Menggunakan sistem online semua guru saling bekerjasama demi memenuhi keperluan Murid Pendidikan Khas.

PBD

Menjimatkan Masa

Sistem yang telah dikodkan untuk memudahkan guru memasukan Tahap Penguasaan murid.

Kolaboratif

Data dimasukkan oleh semua guru yang menggunakan sistem dan laporan keseluruhan Tahap Penguasaan akan dipaparkan dengan cepat dan tepat

Akses

Akses menggunakan pelbagai peranti dan boleh dibuat dimana sahaja

Kemenjadian Murid

Hasil dari sistem yang sistematik, guru boleh merancang dan mengubah pendekatan supaya memberi kesan yang lebih baik kepada murid pada proses PdP yang seterusnya.