speedRPH

DSKP LENGKAP

Mengandungi semua KSSR Tahun 1-6 dan KSSM Tingkatan 1-2.

KRITERIA KEJAYAAN

Menyediakan tiga ruang kriteria kejayaan untuk murid pendidikan khas. Statik, Rendah & Sederhana

KEPELBAGAIAN AKTIVITI

Perancangan activiti lebih jelas samada secara individu, berpasangan atau secara berkumpulan.

PAK 21

Menepati saranan KPM untuk memasukkan elimen PAK21 dalam sesi PdPc murid PPKI

STANDARD PRESTASI

Menyatakan Std Prestasi secara automatik selepas memilih Std Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

PENDIDIKAN KHAS

10 KRITERIA SpeEd RPH

speedRPH

CONTOH TEMPLATE PENULISAN RPH PENDIDIKAN KHAS

GOOGLE DRIVE

SpeEd mencadangakan guru menggunakan sitem google drive untuk simpanan file bagi mengelakkan masalah kehilangan file.

1 EXCEL SEMUA SUBJEK

Sistem mampu menyimpan beribu-ribu data dalam satu file excel sahaja.

FORMAT .PDF

Sistem boleh eksport kepada format .pdf untuk dihantar ke sistem atas talian atau simpanan di dalam komputer.

PENILAIAN & REFLEKSI

Catatan refleksi harian.

NAMA MURID

RPH akan memaparkan nama murid mengikut kelas yang dipilih.

Matapelajaran Dalam speedRPH

Mengikut kurikulum yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Hanya DSKP KSSR dan KSSM terkini dalam speedRPH.

SEKOLAH RENDAH

 • MATAPELAJARAN TAHAP 1

  MATAPELAJARAN TAHAP 1

 • MATAPELAJARAN TAHAP 2

  MATAPELAJARAN TAHAP 2

SEKOLAH MENENGAH

 • MATAPELAJARAN TERAS

  MATAPELAJARAN TERAS

 • MATAPELAJARAN KEMAHIRAN ASAS

  MATAPELAJARAN KEMAHIRAN ASAS

 • MATAPELAJARAN KEMAHIRAN

  MATAPELAJARAN KEMAHIRAN

speedRPH

Speedrph direkabentuk dan dibina oleh Cikgu Azizi.  Sejak tahun 2010 sistem ini dibangunkan dengan mengenalpasti keperluan yang harus ada bagi menghasilkan penulisan RPH yang menepati keperluan guru Pendidikan Khas.

Sistem dibina menggunakan sistem Microsoft® Excel versi 2010 beserta VBA. Pemurniaan atau penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan komen dan cadangan dari guru-guru serta pakar dalam bidang masing-masing bagi menghasilkan sistem RPH yang terbaik dan bersesuaian untuk kegunaan guru PPKIMP. SpeedRPH yang lengkap dengan Dokumen Standard Kandungan dan Pentaksiran (DSKP) diharap membantu guru pendidikan khas yang mengajar di PPKIMP menjimatkan masa penulisan RPH. Turut mempunyai 9 elemen penting seperti PAK21, Strategi PdPc, Peta Pemikiran, Terapi PdPc, BBB, Kemahiran Berfikir, Nilai Murni, EMK & PembelajaranTerbeza yang dinyatakan dalam 1 RPH. Ia turut memberi peluang kepada guru untuk menjadi lebih kreatif dalam merancang aktiviti PDPc yang menarik dan berkesan.

Manual PENGGUNA speedRPH… Do & Don’t

Pastikan cikgu Enable Content
Pastikan cikgu Enable Content
ON VBA Project dan Enable Macro
ON VBA Project dan Enable Macro